Leden

De Bergse Hengelsport Kombinatie geeft voor haar leden (verenigingen) de zogenaamde verenigingsvergunningen uit. Deze zijn er zowel voor senioren als junioren. Deze vergunning kan door de aangesloten leden aan hun leden verstrekt worden. Alle bij de vereniging in huur zijnde wateren zijn hier in opgenomen. Leden van de aangesloten vereniging hebben naast deze vergunning van de visrecht hebbende, ook nog nodig de (jeugd) VISpas. Deze wordt verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap bij een van de aangesloten verenigingen. (Zie hiervoor de verenigingspagina van de aangesloten verenigingen)

  

Leden van de BHK zijn:

Hengelsportvereniging De Rietvoorn

Hengelsportvereniging De Karper

Hengelsportvereniging De Edelkarper

Hengelsportvereniging De Streyenvissers