Bergse Hengelsport Kombinatie

Bergen op Zoom

Visvergunningen 

 

De Bergse Hengelsport Kombinatie geeft voor haar leden (verenigingen) de zogenaamde verenigingsvergunningen uit. Deze zijn er zowel voor senioren als junioren. Deze vergunning kan door de aangesloten leden aan hun leden verstrekt worden. Alle bij de vereniging in huur zijnde wateren zijn hier in opgenomen. Leden van de aangesloten vereniging hebben naast deze vergunning van de visrecht hebbende, ook nog nodig de (jeugd) VISpas. Deze wordt verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap bij een van de aangesloten verenigingen. (Zie hiervoor de verenigingspagina)

Voor leden van niet aangesloten verenigingen is er een regeling getroffen met losse pakket vergunningen.

DAGVERGUNNINGEN 

  

Wederom zijn er bij de wederverkopers dagvergunningen verkrijgbaar. 

  

Het betreft dagvergunning voor dezelfde clusters als de jaarvergunningen, t.w. 

  

Cluster Grote Melanen 

Cluster Vijverberg 

Cluster Binnenschelde 

  

Ook de dagvergunning is alleen geldig als de afnemer een geldige (jeugd) VISpas kan tonen. 

  

De datum voor gebruik dient door de wederverkoper ingevuld te zijn.

Losse visvergunningen

 

Voor sportvissers die geen lid zijn van een bij de Bergse Hengelsport Kombinatie aangesloten vereniging kunnen wanneer zij in het bezit zijn van een (jeugd) VISpas  en dien ten gevolge lid zijn van een hengelsportvereniging een visvergunning verkrijgen bij de Bergse hengelsportzaken en het VVV Brabantse Wal. Er kan gekozen worden uit een drietal vergunningen. De noordelijke cluster met als hoofdwater de Grote Melanen, prijs 7 euro. De oostelijke cluster met als hoofdwater de Vijverberg, prijs 7 euro. De zuidwestelijke cluster met als hoofdwater de Binnenschelde, prijs 14 euro.

Losse visvergunningen zijn verkrijgbaar bij: 

  

Hengelsport M. Brouwers 

Oude Huijbergsebaan 231 

4625 CJ Bergen op Zoom 

  

Hengelsporthuis A. Jurgers 

Parallelweg 109 

4621 LV Bergen op Zoom 

Tel. 0164 233056 

  

VVV Brabantse Wal 

Steenbergsestraat 6 

4611 TE Bergen op Zoom