Bergse Hengelsport Kombinatie

Bergen op Zoom

Seizoen 2017 

  

Met ingang van 1 januari 2017 zijn enkele bepalingen in de vergunning voorwaarden gewijzigd. De mogelijkheden voor het nachtvissen aan de Binnenschelde zijn uitgebreid met de Teerdijk tot aan de bocht en de oever langs het fietspad tot aan de windmolen. De bepaling voor het snoeken met een hengel is niet meer, en is het water de Steenspil, tegenover de middelbare school de Steenspil toegevoegd.

GROOTE MELANEN

Het is al weer enige tijd geleden maar op 8 en 9 februari heeft er een afvissing plaatsgevonden op de nieuw ingerichte Groote Melanen. Deze afvissing betrof controle naar hoe de visstand zich ontwikkelt ten opzichte van het streefplan. Dat wil zeggen, onderzoeken of dat het huidige visareaal past bij het type Snoek-Blankvoorn viswater. De vissen die hierin passen werden terug gezet, de overige vissen werden overgeplaatst naar de Ligne.

 

Inmiddels is de uitslag bekend en is de conclusie dat er nog erg veel karper rond zwom. Bij vorige afvissingen was er nog discussie betreffende het verwijderen van kolblei/bliekjes. Op de soortenlijst kwam kolblei echter niet voor. Ook bij deze laatste afvissing is geen kopblei op de soortenlijst aangetroffen. We kunnen daar dus uit opmaken dat er in zowel 2016 als 2017 geen kopblei aanwezig was in de Groote Melanen.

 

Het monitoren/afvissen wordt in het vervolg eenmaal in de twee jaar uitgevoerd om te kijken welke vis we bijzetten/wegnemen. Thans is er geen noodzaak om vis uit te zetten.

 

De hoeveelheid karper, aanwezig in de Groote Melanen benaderd de hoeveelheid van 200 stuks met een gewicht van 1000 kg. te samen. In vergelijking met de voorlaatste afvissing moet geconstateerd worden dat er vis (karper) is bij gekomen. Het is zo goed als zeker dat dit via illegale visuitzetting is gebeurt. Bij het streven naar een gezond type snoek-blankvoorn water zijn deze handelingen uit den boze, want de Bergse Hengelsport Kombinatie  dient deze handelingen tegen te gaan om aan de afgesproken voorwaarden te voldoen. Wanneer nu zogenaamde sportvissers de zaak gaan lopen verzieken met illegale visuitzetting, dan wordt het aanzien van de georganiseerde hengelsport geen goed gedaan. Het heeft op enkele jaren na bijna 20 jaar geduurd eer dat we een herinrichting van de Groote Melanen van de grond hebben gekregen. Nu we weer een mooie plas hebben en er weer goed gevist kan worden zouden onze inspanningen door een groepje onverlaten de zaak weer verziekt worden. Als Bergse Hengelsport Kombinatie kunnen we dat niet tolereren. Dus beste “sportvissers” denk eerst goed na over je handelingen, je verpest het voor de rest.

NACHTVISSEN

In tegenstelling tot voorheen aangaande nachtvissen is tussen Gemeente Bergen op Zoom en de Bergse Hengelsport Kombinatie overeengekomen dat er vanaf 1 januari 2016 in de Binnenschelde het gehele jaar nachtvissen is toegestaan. Deze toestemming geldt alleen voor het gedeelte dat evenwijdig ligt aan de Noordlandseweg, haaks hierop de Teerdijk tot aan de bocht en het gedeelte langs het fietspad tot aan de windmolen. Aan de overige oevers is het verboden om tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang te vissen. Bij klachten zal deze toestemming voor nachtvissen aan de Binnenschelde weer heroverwogen worden. Voor alle andere in de vergunning vermelde wateren is en blijft nachtvissen verboden vanwege de ligging in of vlakbij de bebouwde kom.

Voor herinrichting

BHK jeugdvergunning uitgegeven door de vereniging is m.i.v. 1 januari 2016 vrij van kosten, dus gratis aan de jeugdleden te verstrekken.

 

Voortgang Schansgrachtvijvers 

 

In het nieuwe ontwerp is feitelijk sprake van openverbindingen tussen de waterpartijen, meer dan momenteel het geval is. Voorzieningen voor de vissen zijn dan ook niet nodig. 

Recente metingen tonen aan dat in de toekomst nagenoeg overal 1m of meer waterdiepte is. Gedurende de uitvoering zullen er transportbanen in de waterpartijen worden aangebracht. Daarbij is aan weerszijden van de transportbaan voldoende ruimte voor de vissen, zodat ook hier wegvangen en/of verplaatsen niet aan de orde is.

Het Havenkanaal zullen we tijdelijk leegpompen om het op diepte te graven. Hierbij zal het wel nodig zijn de vis weg te vangen en over te plaatsen (binnen het project). Ter zijner tijd nemen we hierover dan contact met u op.

 

Niet besproken maar wel relevant; het terrein is momenteel afgesloten en bij gevolg kan er nu dus niet gevist worden. Wij willen daarom vragen om uw leden te informeren en te verzoeken om tot de oplevering van het project zich niet op het bouwterrein te begeven ivm veiligheid.

 

 

Tot nader order kan er niet gevist worden in de Schansgrachtvijvers n.a.v. bouwwerkzaamheden.