Bergse Hengelsport Kombinatie

Bergen op Zoom

Het jeugdkampioenschap zoetwater van Bergen op Zoom is met ingang van 2017 omgevormd tot tot een kampioenschap over meerdere wedstrijden. Het wedstrijdwater blijft de Kleine Melanen alwaar ook vanaf 18:00 uur kan worden ingeschreven voor deelname. Meerdere gegevens komen ter zijner tijd op de website.

 

Zie ook wedstrijden.

De Bergse Hengelsport Kombinatie 

 

Opgericht in 1971 met als doel viswater te verwerven in de Gemeente Bergen op Zoom. In 2000 gefuseerd met de Hengelsport Combinatie Halsteren naar aanleiding van de Gemeentelijke herindeling van 1997. Heden zijn er 5 verenigingen aangesloten bij de BHK. Organisatie van BHK kampioenschappen is ondergebracht bij de aangesloten verenigingen. 

 

 

Kampioenschappen van Bergen op Zoom 

 

> Kampioenschap zoutwater sr. en jr. (open wedstrijd)

> Kampioenschap zoetwater sr. en jr. 

> Kampioenschap zoetwater junioren en pupillen.

Visrecht Bergse Hengelsport Kombinatie

De Bergse Hengelsport Kombinatie heeft het visrecht op een groot aantal wateren in de Gemeente Bergen op Zoom. Hieruit vloeit voort dat zij hierdoor het recht heeft om voor deze wateren vergunningen uit te geven en vergunning voorwaarden te stellen. De vergunningen zijn voor leden van niet aangesloten verenigingen verkrijgbaar bij de hengelsport zaken en VVV Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Leden van aangesloten verenigingen krijgen de vergunning via hun vereniging.

> WEDSTRIJD WATEREN < 

 

> Binnenschelde 

> Grote Melanen 

> Schippersvliet

> Plaatvliet

> Vijverbergvijvers

 

Incidenteel kan er gekozen worden voor een ander wedstrijdwater. Deze keuze zal niet worden gestimuleerd vanwege dat de meeste wateren in de bebouwde kom liggen en zodoende de kans op overlast niet uit te sluiten is. Als er meldingen binnenkomen van overlast dan worden direct alle wedstrijdvergunningen die verstrekt zijn ingetrokken. Tevens zal de afdeling handhaving van de Gemeente Bergen op Zoom op de hoogte gebracht worden.

Nieuwe Website BHK 

 

Zoals u ziet is het uiterlijk van de website aan het veranderen, er word namelijk hard gewerkt om met nieuwe software weer een toonbare website te ontwerpen. Het geheel zal wel een langere tijd in beslag nemen maar er word naar gestreefd om de noodzakelijke zaken al te plaatsen.

Omdat de ontwerper niet meer zo dicht bij het vuur zit, zou het handig zijn dat er vanuit de organisatie zaken aangeleverd worden bij de secretarie die er dan zorg voor draagt dat alles op de juiste plaats terecht komt.