Bergse Hengelsport Kombinatie © Alle rechten voorbehouden Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Home.Vereniging.Nieuws.Vergunningen.Wedstrijden.Uitslagen.Viswater.Contact.
Visrecht Bergse Hengelsport Kombinatie

De Bergse Hengelsport Kombinatie heeft het visrecht op een groot aantal wateren in de Gemeente Bergen op Zoom. Hieruit vloeit voort dat zij hierdoor het recht heeft om voor deze wateren vergunningen uit te geven en vergunning voorwaarden te stellen. De vergunningen zijn voor leden van niet aangesloten verenigingen verkrijgbaar bij de hengelsport zaken en VVV Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Leden van aangesloten verenigingen krijgen de vergunning via hun vereniging.

De Bergse Hengelsport Kombinatie

Opgericht in 1971 met als doel viswater te verwerven in de Gemeente Bergen op Zoom. In 2000 gefuseerd met de Hengelsport Combinatie Halsteren naar aanleiding van de Gemeentelijke herindeling van 1997. Heden zijn er 5 verenigingen aangesloten bij de BHK. Organisatie van BHK kampioenschappen is ondergebracht bij de aangesloten verenigingen.

Kampioenschappen van Bergen op Zoom

> Kampioenschap zoutwater sr. en jr. (open wedstrijd)

> Kampioenschap zoetwater sr. en jr.

> Kampioenschap zoetwater junioren en pupillen.

Incidenteel kan er gekozen worden voor een ander wedstrijdwater. Deze keuze zal niet worden gestimuleerd vanwege dat de meeste wateren in de bebouwde kom liggen en zodoende de kans op overlast niet uit te sluiten is. Als er meldingen binnenkomen van overlast dan worden direct alle wedstrijdvergunningen die verstrekt zijn ingetrokken. Tevens zal de afdeling handhaving van de Gemeente Bergen op Zoom op de hoogte gebracht worden.

> WEDSTRIJD WATEREN <

> Binnenschelde

> Grote Melanen

> Schippersvliet

Naar nieuws Groote Melanen

Seizoen 2016

 

Enkele verenigingen hebben hun wedstrijden voor het nieuwe seizoen 2016 alweer opgegeven. De ingediende wedstrijden worden op dubbelingen gecontroleerd en wanneer er in die tussentijd geen wedstrijden meer binnenkomen worden deze vastgesteld en op de website gepubliceerd.

 

Verenigingen die nog wedstrijden in willen dienen kunnen aan de hand van de reeds vastgestelde data hun wedstrijden plannen.

 

Vanaf 1 januari 2016 is het toegestaan om het gehele jaar ook ‘s nachts te vissen in de Binnenschelde. Het nachtvissen is alleen toegestaan aan de zijde evenwijdig aan de Noordlandseweg.

BHK jeugdvergunning uitgegeven door de vereniging is m.i.v. 1 januari 2016 vrij van kosten, dus gratis aan de jeugdleden te verstrekken.