Bergse Hengelsport Kombinatie © Alle rechten voorbehouden Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Home.Vereniging.Nieuws.Vergunningen.Wedstrijden.Uitslagen.Viswater.Contact.
Visrecht Bergse Hengelsport Kombinatie

De Bergse Hengelsport Kombinatie heeft het visrecht op een groot aantal wateren in de Gemeente Bergen op Zoom. Hieruit vloeit voort dat zij hierdoor het recht heeft om voor deze wateren vergunningen uit te geven en vergunning voorwaarden te stellen. De vergunningen zijn voor leden van niet aangesloten verenigingen verkrijgbaar bij de hengelsport zaken en VVV Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Leden van aangesloten verenigingen krijgen de vergunning via hun vereniging.

De Bergse Hengelsport Kombinatie

Opgericht in 1971 met als doel viswater te verwerven in de Gemeente Bergen op Zoom. In 2000 gefuseerd met de Hengelsport Combinatie Halsteren naar aanleiding van de Gemeentelijke herindeling van 1997. Heden zijn er 5 verenigingen aangesloten bij de BHK. Organisatie van BHK kampioenschappen is ondergebracht bij de aangesloten verenigingen.

Kampioenschappen van Bergen op Zoom

> Kampioenschap zoutwater sr. en jr. (open wedstrijd)

> Kampioenschap zoetwater sr. en jr.

> Kampioenschap zoetwater junioren en pupillen.

Incidenteel kan er gekozen worden voor een ander wedstrijdwater. Deze keuze zal niet worden gestimuleerd vanwege dat de meeste wateren in de bebouwde kom liggen en zodoende de kans op overlast niet uit te sluiten is. Als er meldingen binnenkomen van overlast dan worden direct alle wedstrijdvergunningen die verstrekt zijn ingetrokken. Tevens zal de afdeling handhaving van de Gemeente Bergen op Zoom op de hoogte gebracht worden.

> WEDSTRIJD WATEREN <

> Binnenschelde

> Grote Melanen

> Schippersvliet

Naar nieuws Groote Melanen

Seizoen 2017

 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn enkele bepalingen in de vergunning voorwaarden gewijzigd. De mogelijkheden voor het nachtvissen aan de Binnenschelde zijn uitgebreid met de Teerdijk tot aan de bocht en de oever langs het fietspad tot aan de windmolen. De bepaling voor het snoeken met een hengel is niet meer, en is het water de Steenspil, tegenover de middelbare school de Steenspil toegevoegd.

 

Inmiddels is het weer zover om wedstrijden op BHK water op te geven bij het secretariaat. Wacht hier niet te lang mee!!!!

 

 

BHK jeugdvergunning uitgegeven door de vereniging is m.i.v. 1 januari 2016 vrij van kosten, dus gratis aan de jeugdleden te verstrekken.